klaonica je opremljena najmodernijom tehnologijom za klanje stoke i obradu mesa
 
 
poštuju se svi ekološki i higijenski standardi
 
 
pružamo usluge klanja stoke i obrade mesa na polovice
 
 

 

 

TEHNOLOGIJA

Boks za prihvat stoke
U svim fazama obrade mesa koristimo modernu tehnologiju kako bi postigli što kvalitetniju i što bržu uslugu za svoje komintente.

Tehnološki procesi obrade mesa precizno su osmišljeni i prilagođeni kako bi naša usluga zadovoljila i najzahtjevnije naručitelje.

Sve informacije o našim uslugama i kapacitetima naše klaonice možete pročitati na stranici usluge.
 
Boks za omamljivanje stoke stoke
Boks za omamljivanje stoke stoke.
 
Podest za rasjecanje
Podest za rasjecanje.
 
Prostor za šurenje svinja
Prostor za šurenje svinja.