klaonica je opremljena najmodernijom tehnologijom za klanje stoke i obradu mesa
 
 
poštuju se svi ekološki i higijenski standardi
 
 
pružamo usluge klanja stoke i obrade mesa na polovice
 
 

 

 

USLUGE

Rashladna komora
Nudimo usluge klanja junadi, goveda, teladi, janjadi, svinja i odojaka te obradu mesa na polovice.

Dnevno možemo zaklati i obraditi 200 do 250 komada svinja i 30 do 40 komada goveda.
 
Komora za držanje mesa
Komora za držanje mesa.